OhláškyDatum konání:
5.11.2016

·      Nezamyslice – od příštího týdne mše sv. v týdnu budou slouženy v kapli na faře.

·        Nezamyslice – od příštího týdne každý pátek bude adorace v 16:00 hod. Adorace bude začínat vždy v tichu a po ní bude modlitba růžence. Vždy bude možnost svátosti smíření. 

·        Srdečně  děkuji všem, kteří se zúčastnili sobotní brigády chodníků u farního kostela v Nezamyslicích.  Příští sobotu zveme na 9:00 na další pokračování prací.


·        Příští neděli bude sbírka na charitu.

·        Příští neděli 13.11. v 11:00 budou hody v Mořicích a v sobotu 12.11. v 15:00 Svatomartinský hodový koncert.


·        V sakristii je možné si zakoupit kalendáře na příští rok.

·        1. Cyrilometodějské gymnáium, základní škola a mateřská škola v Prostějově touto cestou děkuje všem dárcům prostějovského děkanátu, kteří přispěli při sbírce vyhlášené Arcibiskupstvím olomouckým pro potřeby nově se rozvíjející církevní základní školy. Vybraná částka ve výši 121060 Kč bude použita na vybavení jedné ze tříd ZŠ školním nábytkem. Pán Bůh oplať vaši štědrost. Díky i všem, kteří se o školu zasazují ve svých modlitbách.

·        2. CMG, ZŠ a MŠ v Prostějově zároveň zve všechny příznivce kvalitní hudby a zpěvu na koncert dvou sborů - tj. sboru CMG, ZŠ a MŠ v Prostějově a sboru Konzervatoře evangelické akademie z Olomouce. Koncert se uskuteční ve čtvrtek 10. listopadu 2016 v 18:00 v kostele Povýšení svatého Kříže v Prostějově. Vstupné dobrovolné + plakát nebo pozvánka z přílohy

 


Kontakt

Římskokatolická farnost Nezamyslice na Hané

Náměstí děkana Fr. Kvapila 15

798 26 Nezamyslice

Číslo účtu farnosti Nezamyslice

3342664329/0800

IČ: 62858157

 

Římskokatolická farnost Tištín

Tištín 20

798 29 Tištín

Číslo účtu farnosti Tištín

2921433379/0800

IČ: 62858149

 

P. Marek František Glac

tel. 733 614 163

fanezamyslicenh@ado.cz

Návštěvnost stránek

030913