Setkání lektorů Božího slovaDatum konání:
15.10.2016

Čtrnácté setkání lektorů Božího slova v Olomouci se uskuteční v sobotu 15. října od 10.00 do 15.30 hodin. Jeho cílem je tvořit společenství lektorů farností v olomoucké arcidiecézi, kteří chtějí prohlubovat svou službu a zároveň jsou ve své farnosti animátory lektorského společenství. Přijet, účastnit se živého společenství tvořeného lektory z různých farností a podílet se na předávání zkušeností z této služby samozřejmě mohou i další zájemci.

Po předešlých letech, kdy na programu byly mimo jiné návštěvy významných míst, jako je katedrála sv. Václava, Arcibiskupský palác, kostel sv. Mořice a kostel sv. Michala s kaplí sv. Jana Sarkandra, nabídne program letošního setkání znovu po sedmi letech komentovanou prohlídku Arcidiecézního muzea, které letos otevřelo novou stálou expozici.

Z Arcidiecézního muzea lektoři přejdou do katedrály sv. Václava, kde se společně pomodlí v bráně milosrdenství. Ve 13 hodin bude mše svatá s možností získat plnomocné odpustky. Z Václavského náměstí se lektoři po mši svaté přesunou na kurii, kde bude občerstvení a rozhovory účastníků na téma služba lektora Božího slova.

Přijměte srdečné pozvání na toto setkání vy všichni, kterým leží na srdci služba lektorů Božího slova u vás ve farnosti. Všechny dotazy vyřizuje hlavní organizátorka Martina Pavlíková, u které se mohou zájemci přihlašovat do 7. října na e-mailové adrese: pavlikova@arcibol.cz nebo na tel. čísle: 587 405 223.

Program setkání je také k dispozici na webových stránkách Arcibiskupství olomouckého

www.ado.cz.

Program:

od 9.30 prezentace a občerstvení v sále kurie, 2. patro (příspěvek k občerstvení na společný stůl bude vítán);

10.00 zahájení setkání, společná modlitba a uvedení do společného dne v sále kurie;

10.20–12.30 návštěva Arcidiecézního muzea na Václavském nám. – komentovaná prohlídka;

12.40 katedrála sv. Václava – společná modlitba v bráně milosrdenství a možnost svátosti

smíření;

13.00 mše svatá s možností získat plnomocné odpustky;

14.00 sál kurie ve 2. patře – občerstvení a rozhovory o lektorské službě v praxi.


Kontakt

Římskokatolická farnost Nezamyslice na Hané

Náměstí děkana Fr. Kvapila 15

798 26 Nezamyslice

Číslo účtu farnosti Nezamyslice

3342664329/0800

IČ: 62858157

 

Římskokatolická farnost Tištín

Tištín 20

798 29 Tištín

Číslo účtu farnosti Tištín

2921433379/0800

IČ: 62858149

 

P. Marek František Glac

tel. 733 614 163

fanezamyslicenh@ado.cz

Pozvánky a ostatní

Návštěvnost stránek

032447