Akt přijetí Ježíše Krista za Krále a Pána Čech a MoravyDatum konání:
6.11.2016

Akt přijetí Ježíše Krista za Krále a Pána Čech a Moravy

Nesmrtelný Králi věků, Pane Ježíši Kriste, náš Bože a Spasiteli! Na začátku nového církevního roku stojíme před tebou, abychom uznali tvou vládu, podřídili se tvému právu a abychom tobě svěřili a zasvětili naši farnost, vlast a celý národ.

Vyznáváme před nebem a zemí, že tvé kralování potřebujeme. Vyznáváme, že ty jediný máš nad námi svaté a nikdy nehasnoucí právo. Proto s pokorou skláníme své hlavy před tebou, Králi Všehomíra, uznáváme tvé panování nad celým našim národem, žijícím ve vlasti i ve světě.

S touhou oslavit majestát tvé moci a slávy, s velkou vírou a láskou voláme: Kraluj nám, Kriste!

V našich srdcích – Kraluj nám, Kriste!

V našich rodinách – Kraluj nám, Kriste!

V našich farnostech – Kraluj nám, Kriste!

V našich školách a univerzitách – Kraluj nám, Kriste!

Ve sdělovacích prostředcích – Kraluj nám, Kriste!

V našich úřadech, na místech, kde pracujeme, sloužíme i odpočíváme – Kraluj nám, Kriste!

V našich městech a vesnicích – Kraluj nám, Kriste!

V celém národě – Kraluj nám, Kriste!

Dobrořečíme ti a děkujeme ti, Pane Ježíši Kriste:

Za nekonečnou Lásku tvého Nejsvětějšího Srdce – Kriste, náš Králi, děkujeme!

Za milost svatého křtu a před věky uzavřené smlouvy s naším národem – Kriste, náš Králi, děkujeme!

Za mateřskou a královskou přítomnost Marie v našich dějinách – Kriste, náš Králi, děkujeme!

Za tvé velké Milosrdenství, které nám stále ukazuješ – Kriste, náš Králi, děkujeme!

Za tvou věrnost navzdory našim zradám a slabosti – Kriste, náš Králi, děkujeme!

S vědomím našich vin a urážek, jimiž jsme zasáhli tvé Srdce, prosíme o odpuštění všech svých hříchů a zejména hříchu odvracení se od svaté víry a nedostatku lásky k tobě a k bližním. Prosíme tě od odpuštění za všechny společenské hříchy národa, za všechny nedostatky, závislosti a zotročení. Zříkáme se zlého ducha a všeho, co působí.

Pokorně se poddáváme tvému panování a tvému právu. Bereme na sebe závazek podřídit tvému právu celý náš osobní, rodinný i národní život:

Slibujeme, že budeme bránit tvou svatou čest a hlásat tvou královskou slávu – Kriste, náš Králi, slibujeme!

Slibujeme, že budeme plnit tvou vůli a střežit ryzost svých svědomí – Kriste, náš Králi, slibujeme!

Slibujeme, že budeme pečovat o svatost našich rodin a křesťanskou výchovu dětí – Kriste, náš Králi, slibujeme!

Slibujeme, že budeme budovat tvé království a bránit ho v našem národě – Kriste, náš Králi, slibujeme!

Slibujeme, že se budeme činně angažovat v životě církve a hájit její práva – Kriste, náš Králi, slibujeme!

Jediný Vládce zemí, národů a celého stvoření, Králi králů a Pane panujících! Svěřujeme ti naši zemi a ty, kdo vládnou. Učiň, aby vlády spravedlivě spravovaly všechno, co je jim svěřeno, a stanovovali práva ve shodě s tvým řádem.

S důvěrou svěřujeme tvému milosrdenství zejména ty členy národa, kteří se neubírají tvými cestami. Obdař je svou milostí, osvěť je mocí Ducha svatého a všechny nás doveď do věčné jednoty s Otcem.

Ve jménu bratrské lásky ti svěřujeme všechny národy světa a zejména ty, které nás poznamenaly křížem. Učiň, aby v tobě rozpoznaly svého Pána a Krále a využili čas, který jim Otec dává, a dobrovolně se podřídili tvému panování.

Pane Ježíši Kriste, Králi našich srdcí, učiň naše srdce podle Svého Nejsvětějšího Srdce.

Kéž tvůj Svatý Duch sestoupí a obnoví tvář země, této země. Kéž nás podpírá v uskutečňování závazků plynoucích z tohoto národního aktu, chrání od zlého a posvěcuje nás.

V Neposkvrněném Mariině srdci skládáme svá předsevzetí a závazky. Svěřujeme se mateřské ochraně Panny Marie a přímluvě svatých ochránců naší vlasti.

Kraluj nám Kriste! Učiň, aby naši vlast a celý svět zahrnulo tvé Království: království pravdy a života, království svatosti a milosti, království spravedlnosti, lásky a pokoje. Amen.


Kontakt

Římskokatolická farnost Nezamyslice na Hané

Náměstí děkana Fr. Kvapila 15

798 26 Nezamyslice

Číslo účtu farnosti Nezamyslice

3342664329/0800

IČ: 62858157

 

Římskokatolická farnost Tištín

Tištín 20

798 29 Tištín

Číslo účtu farnosti Tištín

2921433379/0800

IČ: 62858149

 

P. Marek František Glac

tel. 733 614 163

fanezamyslicenh@ado.cz

Návštěvnost stránek

029651