Setkání lektorů Božího slovaDatum konání:
17.10.2020

Již poosmnácté se v Olomouci uskuteční říjnové setkání lektorů Božího slova z farností olomoucké arcidiecéze, a to v sobotu 17. října 2020.

Z tohoto setkávání také vzešlo rozhodnutí i finanční pomoc postupně připravovat nahrávky liturgického čtení z nedělí, slavností, svátků a také všedního dne. Postupně tak bude pokryt celý liturgický rok a jeho závazná čtení. Toto nahrávání se uskutečňuje ve spolupráci s lektory Božího slova a kněžími, převážně z olomoucké arcidiecéze. Probíhá čtvrtým rokem a do půl roku by mělo být dokončeno:
www.kulturaslova.cz

A právě toto téma – liturgický rok v textech Písma svatého – bude na programu říjnového setkání lektorů. Hostem letošního ročníku bude P. Petr Chalupa, ředitel Českého katolického biblického díla, a lektorům představí a vysvětlí závazný výběr textů Písma svatého pro liturgický rok i jeho cykly.

Odpoledne potom následuje praktická práce s úryvkem biblického textu, pod vedením o. Petra, coby forma přípravy na předčítání při liturgii.

Zástupci lektorů farností olomoucké diecéze jsou tedy srdečně zváni do Arcibiskupského paláce v sobotu 17. října na setkání lektorů Božího slova. Zájemci se mohou hlásit na adrese pavlikova.martina@ado.cz nebo na telefonním čísle 587 405 402.

Set_lek_v Ol_17-10-20_program.jpg


Kontakt

Římskokatolická farnost Nezamyslice na Hané

Náměstí děkana Fr. Kvapila 15

798 26 Nezamyslice

Číslo účtu farnosti Nezamyslice

3342664329/0800

IČ: 62858157

 

Římskokatolická farnost Tištín

Tištín 20

798 29 Tištín

Číslo účtu farnosti Tištín

2921433379/0800

IČ: 62858149

 

P. Marek František Glac

tel. 733 614 163

fanezamyslicenh@ado.cz

Návštěvnost stránek

122527