Ohlášky


 

Ohlášky

Datum konání: 30. 4. 2017

  • Dočasným správcem farností – administrátorem, je P. Aleš Vrzala, farář Římskokatolické farnosti Povýšení svatého Kříže Prostějov a děkan Děkanátu Prostějov – 777 162 338, faprostejov-psk@ado.cz
  • Bohoslužby slouží většinou P. Adam Cynarski kaplan v Žešově - 734  436 375.
  • V případě, že budete potřebovat domluvit kněze na pohřeb, se obracejte na P. Tomáše Strogana faráře v Němčicích nad Hanou na tel čísle: 732 813 162.
  • Úřední hodiny pondělí 13:00 – 17:00 na faře v Nezamyslicích i o státních svátcích 01.05  a 08.05.
  • Výuka náboženství pro žáky vyššího stupně v Nezamyslicích bude probíhat jako dosud, hodiny povede paní učitelka Alice Košárková.
  • Příprava na první svaté přijímání v Nezamyslicích bude probíhat v neděli 07. 05, 14.05, 21.05 v 17:00 – proběhne příprava na první svatou zpověď a první svatá zpověď a děti se seznámí s ostatními důležitými skutečnostmi. Dovoluji si požádat, aby dítě vždy doprovodil jeden z rodičů.

 

 

Aleš Vrzala, farář a děkan



Ohlášky

Datum konání: 23. 4. 2017

 

Dnes požehnaní nového kříže u našeho kostele.

Je to sponzorský dar pana předsedy Josefa Horáka z Tištína. Kříž umělecky zpracoval pan Josef Venhuda z Nezamyslic. Oběma moc děkujeme a upřímné Pán Bůh zaplať.



Přání

Datum konání: 23. 4. 2017

 

Požehnané Velikonoce

 

Ježíš Kristus zmrtvýchvstal, aby i člověk už teď na zemi zmrtvýchvstal ze svých malých i velikých věcí. Aby tam, kde je duchovní zima nastalo jaro. A tam kde je zeď, která odděluje od Boha, aby popraskala jak zdi Jericha, abychom se dostali do nebe. Raduj se bratře a sestro, že jsi hodný oběti našeho Mistra, Přítele a Dobrého Pastýře.

Příjemně prožité velikonoční svátky,

plné pohody a Božího požehnání

ze srdce přeje

                                      P. Marek Jarosz

 



Inzerát

Datum konání: 22. 4. 2017

 

Na vědomost se dává, že do svazku manželského hodlají vstoupit v sobotu 22. dubna 2017 v kostele sv. Ferdinanda v Chvalkovicích pan Adam Hladký (z Plumlova) a slečna Alžběta Provazníková (z Dřevnovic).



Ohlášky

Datum konání: 16. 4. 2017

 

·        U našeho kostela stojí nový kříž. Je to sponzorský dar pana předsedy Josefa Horáka z Tištína. Kříž umělecky zpracoval pan Josef Venhuda z Nezamyslic. Oběma moc děkujeme a upřímné Pán Bůh zaplať.

·        NEDĚLE ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ – svěcení pokrmů, (sbírka na kněžský seminář)

 

·        Srdečně děkuji všem, kdo se podíleli svým úsilím na přípravě Velikonočního Tridua. Děkuji kostelníkům, scholám, varhaníkům, ministrantům, těm kdo se podíleli na úklidu a výzdobě. Díky Vám naše farní rodiny mohli krásně prožít liturgii nejdůležitějších křesťanských svátku. Pán Bůh zaplať.  

Také děkuji všem, kdo se zúčastnili v liturgii těchto dní a svou přítomností vyznali svou víru.

·        Příští neděle je neděle Božího milosrdenství. Končí se novéna k Božímu milosrdenství, která začala na Velký Pátek.




Pozvánka z Víceměřic

Datum konání: 14. 4. 2017


Kaplička sv. Anny hlásí....

Dlouhé zimní období, které nám nedovolilo navštěvovat naši malinkou kapličku pod korunami vysokých jehličnanů a tichých akátů, je zapomenuto...Radostně vítáme paprsky jarního sluníčka a nasloucháme veselému švitoření hrdliček a jiných drobných opeřenců.

Dohodli jsme se, že naše pravidelné odpolední pobožnosti s krátkými děkovnými i prosebnými modlitbami a známými mariánskými písněmi, zahájíme odpoledne na Velký pátek křížovou cestou!

Potom už tak jako dosud, vždy v pondělí, středu, pátek a neděli nás bude svolávat malý zvonek ke krátké pobožnosti ve čtyři hodiny.

Už se nemůžeme dočkat těchto setkání našeho společenství v naší malinké, ale milé kapličce.

 

                                                                                                    -ota-



Ohlášky

Datum konání: 9. 4. 2017

·   Na květnou neděli doneste pokladničky na postní almužnu, budou přineseny s obětními dary.

·   V květnou neděli zveme na předvelikonoční zpověď

·  ZELENÝ ČTVRTEK – mše sv. na památku večeře Páně

·  VELKÝ PÁTEK – den přísného postu. V tento den začínáme novénu k Božímu milosrdenství, která se končí v Neděli Božího milosrdenství. Je to jediný den během celého liturgického roku, kdy není slavena Eucharistie.

· BÍLÁ SOBOTA – 9:00 – 18:30 – Adorace u Božího hrobu (sbírka na Boží hrob v Jeruzalému)
Zapište se prosím po půlhodinách na papír připravený pod kůrem.

prosím vyberte, kdo bude číst z jednotlivých farností čtení,
přímluvy, a kdo bude držet paškál za jednotlivé farnosti.

1 čtení – 1 – Nezamyslice
2 čtení – 3 - kn. Mojžíšová – Tištín
3 čtení – 5 – pror. Izajáše – Koválovice
4 čtení – Epištola – ministranti 

· NEDĚLE ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ – svěcení pokrmů, (sbírka na kněžský seminář)



Oznámení

Datum konání: 9. 4. 2017

 

·        Zpověď předvelikonoční –

Května neděle 9.4.2017

14:00 – Tištín – P. Strogan
14:00 – Koválovice – P. Kaliciak, P. Jarosz
15:00 – Nezamyslice - P. Strogan, P. Kaliciak, P. Cynarski, P. Jarosz
16:30 – Dobromilice - P. Strogan, P. Kaliciak, P. Cynarski, P. Jarosz

 

 

POŘAD BOHOSLUŽEB - VELIKONOCE 2017

 

SOBOTA 8.4.2017 – 18:00 - Koválovice


KVĚTNÁ NEDĚLE 9.4.2017

7:30 – Tištín

9:00 – Nezamyslice

10:30 – Dobromilice

ZELENÝ ČTVRTEK

16:00 – Tištín

17:30 – Nezamyslice

19:00 – Dobromilice

VELKÝ PÁTEK

15:00 – Dobromilice

16:30 – Tištín

18:00 – Nezamyslice

BÍLÁ SOBOTA

18:00 – Dobromilice

20:15 – Nezamyslice

 

NEDĚLE ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ 

7:30 – Koválovice

9:00 - Nezamyslice

10:30 - Dobromilice

10:45 - Tištín

 

Pondělí velikonočního oktávu

7:30 - Tištín

9:00 - Nezamyslice

10:30 - Koválovice

10:45 -Dobromilice



Ohlášky

Datum konání: 2. 4. 2017

·        Ve středu 5.4.2017  v 19:00 v Nezamyslicích na faře bude příprava ke všem svátostem pro dospělé.

·        Na příští neděli doneste pokladničky na postní almužnu, budou přineseny s obětními dary.

·
        Bílá sobota

prosím vyberte, kdo bude číst z jednotlivých farností čtení,
přímluvy, a kdo bude držet paškál za jednotlivé farnosti.

1čtení – 1 – Nezamyslice

2 čtení – 3 - kn. Mojžíšová – Tištín
3 čtení – 5 – pror. Izajáše – Koválovice
4 čtení – Epištola – Víceměřice



Ohlášky

Datum konání: 25. 3. 2017

·        Ve středu 29.3.2017  v 19:00 v Nezamyslicích na faře bude příprava ke všem svátostem pro dospělé.




Kontakt

Římskokatolická farnost Nezamyslice na Hané

Náměstí děkana Fr. Kvapila 15

798 26 Nezamyslice

Číslo účtu farnosti Nezamyslice

3342664329/0800

IČ: 62858157

 

Římskokatolická farnost Tištín

Tištín 20

798 29 Tištín

Číslo účtu farnosti Tištín

2921433379/0800

IČ: 62858149

 

P. Marek František Glac

tel. 733 614 163

fanezamyslicenh@ado.cz

Návštěvnost stránek

030912