Kalendárium


 

 

Neděle 23.4.2017 – Nezamyslice – požehnání nového kříže před kostelem

Neděle 7.5.2017 – Víceměřice – hody

Pátek 9.6.2017 – Víceměřice, Nezamyslice – Noc kostelů

Sobota 27.5.2017 – 17:00 – Nezamyslice – koncert smíšeného pěveckého sboru Vokál Přerov

Neděle 28.5.2017 – Nezamyslice – 1 sv. Přijímání

Neděle 11.6.2017 – Koválovice – hody + 1 sv. Přijímání

Neděle 11.6.2017 – Dobromilice – hody

Sobota 17.6.2017 – 14:00 – Nezamyslice  – výročí 120 let založení sboru hasičů

Sobota 17.6.2017 – Olomouc – svěcení jáhenské

Sobota 17.6.2017 – 13:00 – Dobromilice – svatba Zmeškal Vladimír + Mácová Zuzana

Sobota 24.6.2017 – 9:00 mše sv. – Víceměřice – 700 let obce

Sobota 24.6.2017 – 14:00 mše sv. – Tištín– 130 let hasičů

Sobota 1.7.2017 – 9:00 – Doloplazy – hody

Sobota 1.7.2017 – 11:00 mše sv. – Sjezd rodáků

Neděle 2.7.2017 – 10:00 – Tištín hody, 300 let výročí kostela

Neděle 9.7.2017 – pouť Tištín – Křtiny

 

 

Historie

 

Středa 1.3.2017 – Popeleční Středa

Úterý 21.2.2017 - adorační den farnosti Tištín a den modliteb za bohoslovce

Neděle 12.2.2017 – svatost pomazaní nemocných

Neděle 5.2.2017 – Svatoblažejské požehnání

Čtvrtek 2.2.2017 – adorační den farnosti Nezamyslice na Hané a den modliteb za bohoslovce

Čtvrtek 2.2.2017 – děkovná mše sv. rodičů za děti a dětí za rodiče

Sobota 7.1.2017 – tříkrálová sbírka

Čtvrtek 29.12. - 9:00 - 15:00 - Dobromilice - adorační den

Čtvrtek 29.12. - svátek sv. Mláďátek – speciální mše sv. pro děti ze speciálním požehnáním.

Pátek 30.12. - svátek Svaté Rodiny – žehnaní manželům a obnoveni slibu

3.-4.12.2016 – Nezamyslice – Duchovní obnova (P. Grzegorz Tanderys MIC)

27.11.2016 – 1.neděle adventní – žehnání adventních věnců

Sobota 26.11.2016 – 16:00 – Nezamyslice – rozsvěcení Vánočního stromu

Sobota 12.11.2016 – 15:00 – Mořice – Svatomartinský koncert

Neděle 13.11.2016 – 11:00 – Mořice mše sv. hodová


Sobota 29.10.2016 – 10:00 – Dobromilice – svátost biřmování

Sobota 8.10.2016 – pouť – Krakov a Lagiewniki – Světové Centrum Božího Milosrdenství

Středa 28.9.2016 – 10:00 – Nezamyslice – hodová  mše sv. 

Neděle 25.9.2016 – 15:00 – Nezamyslice – koncert ZUŠ

Sobota 24.9.2016 – 9:00 – Nezamyslice mše sv. (sjezd rodáků)

Sobota 24.9.2016 – 15:00 – Olomouc katedrála – pouť děkanátů Prostějov a Vyškov za obnovu rodin a duchovní povolání

Pátek 23.9.2016 – 18:00 – 24:00 – Nezamyslice sklepy – ochutnávka vín

Sobota 17.9.2016 – Tištín – 13:00 – 22:00 – celostátní setkání charismatických společenství SMS

 

 


 

 

 

 

Liturgický rokSlavnostní koncert

Datum konání: 25. 9. 2016
Kontakt

Římskokatolická farnost Nezamyslice na Hané

Náměstí děkana Fr. Kvapila 15

798 26 Nezamyslice

Číslo účtu farnosti Nezamyslice

3342664329/0800

IČ: 62858157

 

Římskokatolická farnost Tištín

Tištín 20

798 29 Tištín

Číslo účtu farnosti Tištín

2921433379/0800

IČ: 62858149

 

P. Marek František Glac

tel. 733 614 163

fanezamyslicenh@ado.cz

Návštěvnost stránek

030910