Ohlášky


 

Rozsvícení vánočního stromu

Datum konání: 26. 11. 2016

Bez názvu.jpgOhlášky

Datum konání: 25. 11. 2016

·        Dnes požehnání adventních věnců. Adventní věnce si přineste s sebou.

·        Dnes svěříme přijetí Ježíše Krista za Krále a Pána naše farnosti, vlasti a národu moravského a českého.

·        Roráty – každá mše sv. v týdnu bude rorátní. Zvu děti s lucernami. V adventní neděle – děti půjdou v průvodu s lucernami.

·        Sobota 3.12. – 15:00 – 17:00 – Nezamyslice na faře – Duchovní obnova – P. Grzegorz Tanderys MIC

·        první pátek v měsíci – návštěva nemocných a možnost sv. zpovědi

·        Připomínám je možnost dávat další nové úmysly na mše sv. na nový rok

·        Začátkem prosince začne příprava ke všem svátostem pro dospělé.

·        V sakristii je možné si zakoupit kalendáře na příští rok.

crossna nez.jpgOhlášky

Datum konání: 19. 11. 2016

 

·         Dnes sbírka na opravy a potřeby kostela

·         Ode dneška máte možnost dávat další nové úmysly na mše sv. na nový rok

·         Příští neděli požehnání adventních věnců. Adventní věnce si přineste s sebou.

  • Od příští soboty změna času mše sv z 18:00 na 17:00 hod.
  • Příští sobotu na zámku v Dobromilicích v 15:00 hod. se bude konat koncert skupiny ADD Gospel
  • Příští sobotu se koná Církevní silvestr v Brodku u Prostějova. Zahájení v 18:00 hod. ve farním kostele

·         Začátkem prosince začne příprava ke všem svátostem pro dospělé.

  • V sakristii je možné si zakoupit kalendáře na příští rok.

 

  • Plakát_1__1_-1.jpgOhlášky

Datum konání: 12. 11. 2016

·         Dnes sbírka na charitu.  

Příští neděli sbírka na opravy a potřeby kostela

  • V sakristii je možné si zakoupit kalendáře na příští rok.
  • Začátkem prosince začne příprava ke všem svátostem pro dospělé.

  • Srdečně děkuji všem, kteří se zúčastnili sobotní brigády chodníků u farního kostela v Nezamyslicích. Příští sobotu zveme na 9:00 na další pokračovaní prací.

Moc děkuji paní Dáše Pavlíkové, která zorganizovala celou akci a také za to, že připravila oběd pro všechny brigádníky. Děkuji také paní Anně Vrtalové, která připravila občerstvení minulý týden. Chtěl bych jmenovitě poděkovat všem brigádníkům. Jsou to: Pavlík Pavel, Vrtal Stanislav, Melduška Miroslav, Beneš Josef, Košárek Jan, Petržel Viliam, Špíšek Břetislav, Burget Zbyněk, Novotný Vladimír, Novotný Vladimír mladší, Pan Ponížil, Pavlík Vojtěch, Ondráková Marie, Novotná Bohuslava a Eva, Holky Pavlíkovy

ve fotogalerii jsou vložené nové fotky z oprav naší věže kostela.

 

14.jpgKoncert Mořice

Datum konání: 12. 11. 2016

Bez názvu.jpgOhlášky

Datum konání: 5. 11. 2016

·      Nezamyslice – od příštího týdne mše sv. v týdnu budou slouženy v kapli na faře.

·        Nezamyslice – od příštího týdne každý pátek bude adorace v 16:00 hod. Adorace bude začínat vždy v tichu a po ní bude modlitba růžence. Vždy bude možnost svátosti smíření. 

·        Srdečně  děkuji všem, kteří se zúčastnili sobotní brigády chodníků u farního kostela v Nezamyslicích.  Příští sobotu zveme na 9:00 na další pokračování prací.


·        Příští neděli bude sbírka na charitu.

·        Příští neděli 13.11. v 11:00 budou hody v Mořicích a v sobotu 12.11. v 15:00 Svatomartinský hodový koncert.


·        V sakristii je možné si zakoupit kalendáře na příští rok.

·        1. Cyrilometodějské gymnáium, základní škola a mateřská škola v Prostějově touto cestou děkuje všem dárcům prostějovského děkanátu, kteří přispěli při sbírce vyhlášené Arcibiskupstvím olomouckým pro potřeby nově se rozvíjející církevní základní školy. Vybraná částka ve výši 121060 Kč bude použita na vybavení jedné ze tříd ZŠ školním nábytkem. Pán Bůh oplať vaši štědrost. Díky i všem, kteří se o školu zasazují ve svých modlitbách.

·        2. CMG, ZŠ a MŠ v Prostějově zároveň zve všechny příznivce kvalitní hudby a zpěvu na koncert dvou sborů - tj. sboru CMG, ZŠ a MŠ v Prostějově a sboru Konzervatoře evangelické akademie z Olomouce. Koncert se uskuteční ve čtvrtek 10. listopadu 2016 v 18:00 v kostele Povýšení svatého Kříže v Prostějově. Vstupné dobrovolné + plakát nebo pozvánka z přílohy

 Ohlášky

Datum konání: 29. 10. 2016

·    

    první pátek v měsíci – návštěva nemocných a možnost sv. zpovědi

Nezamyslice – od 16:30 adorace

·        Odpustky pro duše v očistci:

Ve dnech od 25. října  do 8. listopadu je možno získat po splnění tří obvyklých podmínek denně plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé; v ostatních dnech lze takto získat odpustky částečné.

 (Na vysvětlenou – v aktuálním liturgickém kalendáři je omylem uvedeno, že odpustky je možné získat pouze od 1. do 8. listopadu; ale tato doba byla změněna. )

 

·        Vážení farníci, je nutné odstranit betonové chodníky kolem kostela, abychom mohli provést vydláždění nových chodníků žulovou kostkou. Odstranění musíme provést do tří týdnů, poté nastoupí řemeslníci. Žádáme proto všechny, kteří by mohli pomoci, aby se hlásili u p. Pavlíkové. Jde o práce pneumatickým kladivem, ale také o odstranění zeminy do hloubky 25 cm. Nejbližší brigáda bude v sobotu 5. listopadu od 9.00 hod. Bude-li to někomu vyhovovat spíše v týdnu, je možné i to.

·        V sakristii je možné si zakoupit kalendáře na příští rok.

·      Pozvánka pro mládež z farností na děkanátní spolčo s názvem CROSSNA. Je to akce pro všechny mladé od 13 let. Těšit se mohou na nové přátele, hry, diskusi a mnoho dalších nevšedních zážitků.

crossna-já(1).jpgMše sv. za zemřelé + pobožnost na hřbitově

Datum konání: 23. 10. 2016

 

Mše sv. za zemřelé + pobožnost na hřbitově

 

Neděle 30.10

10:30 – Dobromilice hody

15:00 – Nezamyslice – pobožnost na hřbitově + růženec

Pondělí 31.10

17:00 – Tištín mše sv.

18:15 – Kovalovice mše sv. + pobožnost na hřbitově

Utery 1.11

16:00 – Tištín – pobožnost na hřbitově

16:30 – Víceměřice – pobožnost na hřbitově

17:15 – Dobromilice mše sv.

18:30 – Nezamyslice – mše sv.

Středa 2.11

15:45 – Mořice – pobožnost na hřbitově

16:15 – Tištín – mše sv.

17:15 – Nezamyslice – mše sv.

18:30 – Dobromilice – mše + pobožnost na hřbitově

 

 

Odpočinutí věčné, dej zemřelým, Pane, a světlo věčné ať jim svítí. Ať odpočinou v pokoji. Amen.Halloween - Varování

Datum konání: 22. 10. 2016

Blíží se slavnost Všech svatých. Stále populárnější a stále více se prosazující je v poslední době Halloween, oslava čarodějů a strašidel, který se slaví v předvečer tohoto velkého křesťanského svátku. S křesťanstvím ani s naší kulturou však nemá nic společného a nejedná se ani o neškodnou zábavu, i když ji tak mnozí vnímají.

Je to pohanský svátek který postupně vytlačuje křesťanský svátek Všech svatých, ve kterém jednak prosíme o přímluvu naše svaté a uvědomujeme si smysl a cíl svého pozemského života, a památka Všech věrných zemřelých, kdy se účastníme se mše svaté obětované za zemřelé, navštěvujeme hřbitovy a modlíme se za ně.

Haloween je slovo převzaté z anglického výrazu Hallows Eve Day, což doslova znamená předvečer všech svatých. 

Halloween je esoterickým výročím (esoterismus je realizování moci na někom jiném okultním způsobem). A esoterický svět ho definuje takto: "nejmagičtější den roku, je novým rokem celého esoterického světa." A také: "je to nejdůležitější svátek roku pro všechny následovatele Satana." 

Přidávám níže uvedené odkazy k tématu Halloween.


http://www.vojtechkodet.cz/dulezite-otazky/halloween-a-krestanstvi-odpoved-na-otazku-1.html

http://www.vira.cz/otazky/Halloween-ve-skolach.html

HALLOWEEN - festival smrti

 Ohlášky

Datum konání: 22. 10. 2016

·        Stále pokračují opravy věže kostela sv. Václava v Nezamyslicích. Oprava věže bude trvat přibližně do konce října.

·        Dnes sbírka na misie

 

·        Říjen – měsíc mariánský – růženec – pozvánka k modlitbě růžence

·        Nezamyslice - Dnes a každou neděli v říjnu v 15:00 modlitba růžence u kapličky

 

·        Odpustky pro duše v očistci:

Ve dnech od 25. října  do 8. listopadu je možno získat po splnění tří obvyklých podmínek denně plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé; v ostatních dnech lze takto získat odpustky částečné.

 (Na vysvětlenou – v aktuálním liturgickém kalendáři je omylem uvedeno, že odpustky je možné získat pouze od 1. do 8. listopadu; ale tato doba byla změněna. )

 

Chvála Kristu,

jménem děkanátních animátorů chci pozvat všechny mladé z vašich farností na Církevní silvestr. Jde o společné oslavení konce církevního roku před 1. adventní nedělí. Pro mladé je to skvělá příležitost poznat nové lidi a zažít společenství mladých zase trochu jinak. Srdečně se těšíme na všechny mladé od 13 let. Tuto akci bychom doporučili především těm mladým, kteří například ve farnosti nemají partu věřících kamarádů a jsou ve své víře poněkud váhaví. Protože pro každého a obzvláště mladého člověka je důležité zažít společenství církve. Prosím vás tedy o propagaci této akce ve vašich farnostech, plakátek s veškerými informacemi je v příloze. Jediná informace, která tam není zmíněná je, že událost bude i na FB. Za všechny animátory vám již předem děkuji.

 

S přáním pěkného dne,

zástupce mládeže za prostějovský děkanát

Beáta Hynková

Plakát_1__1_-1.jpg
Kontakt

Římskokatolická farnost Nezamyslice na Hané

Náměstí děkana Fr. Kvapila 15

798 26 Nezamyslice

Číslo účtu farnosti Nezamyslice

3342664329/0800

IČ: 62858157

 

Římskokatolická farnost Tištín

Tištín 20

798 29 Tištín

Číslo účtu farnosti Tištín

2921433379/0800

IČ: 62858149

 

P. Marek František Glac

tel. 733 614 163

fanezamyslicenh@ado.cz

Pozvánky a ostatní

Návštěvnost stránek

027845