Ohlášky


 

Ohlášky

Datum konání: 27. 8. 2016

Předseda ČBK kardinál Dominik Duka OP a místopředseda Mons. Jan Graubner zvou všechny věřící k modlitbám za oběti, pozůstalé i jinak postižené zemětřesením ve střední Itálii. Zároveň žádají, aby v přímluvných modlitbách při nedělních bohoslužbách 28. srpna zazněla prosba např. těmito slovy:

 

Nebeský Otče, do Tvého milosrdenství svěřujeme všechny jakkoli postižené zemětřesením ve střední Itálii, zemřelé přijmi do svého království, a všem ostatním daruj sílu k přijetí kříže a novému začátku.


·        Od pondělí začne oprava věže kostela sv. Václava v Nezamyslicích. Oprava věže bude trvat přibližně 2 měsíce tj. do konce října.

·        Dnes a příští neděli požehnání aktovek

Náboženství v naší farnosti začne od října

  • Příští týden první pátek a sobota v měsíci – možnost sv. zpovědí

 

·        Kalendárium 

·        Neděle 4.9.2016 – 11:00 – Doloplazy Poličky – hodová mše sv. u kapličky

·        Neděle 4.9.2016 – 16:30 – Dobromilice – benefiční koncert Magnificat z Brna

·        Neděle 11.9. – 9:00 – Nezamyslice kaplička – poutní mše sv.

·        Sobota 17.9.2016 – Tištín – 13:00 – 22:00 – celostátní setkání charismatických společenství SMS

·        Pátek 23.9.2016 – 18:00 – 24:00 – Nezamyslice sklepy – ochutnávka vín

·        Sobota 24.9.2016 – 15:00 – Olomouc katedrála – pouť děkanátů Prostějov a Vyškov za obnovu rodin a duchovní povolání

·        Sobota 24.9.2016 – 8:30 – Nezamyslice mše sv. (sjezd rodáků)

·        Neděle 25.9.2016 – Nezamyslice – koncert ZUŠ

·        Neděle 28.9.2016 – 10:00 – Nezamyslice – hodová  mše sv.


·        POZVÁNKA – Dobromilice

Otec Marek a katecheti srdečně zvou děti z náboženství a jejich rodiče na společný výlet ve středu 31.8. 2016. Jsou zváni také ministranti a mládež.
Odchod od kostela v 9:00 hodin. Cíl: poutní místo - kostel sv. Jiří v Pivíně. Návrat domů: vlakem do Doloplaz v odpoledních hodinách.
Bližší informace a program výletu budou zveřejněny na internetových stránkách.
Prosíme všechny o modlitbu o dobré počasí a zdárný průběh
.

  • POZVÁNKA – Nezamyslice

V neděli 4.9.2016 na farní zahradě v Nezamyslicích bude farní odpoledne pro děti z náboženství a jejich rodiče. Jsou zváni také ministranti a mládež.
Zahájení bude ve 14:30. V 15:00 – divadlo – společenství z Plumlova.
V rámci táboráku budou zpěvy, zábava a opékání špekáčků. Špekáčky si přineste s sebou.

Zvou Vás Otec Marek a katecheti

 

·        Na vědomí se dává, že Barbora Novotná z Nezamyslic bude sezdána s Jaroslavem Palíkem z Chropyně dne 1.10.2016 v kostele sv. Jana Křtitele v Kroměříži.

·        Na vědomost se dává, že do svazku manželského hodlají vstoupit v sobotu 15.10.2016 v Medlově pan Václav Coufalík  (z Nezamyslic) a slečna Anna Košáková

 Ohlášky

Datum konání: 20. 8. 2016

 

·        Dnes sbírka na opravy a potřeby kostela.

 

·        Kalendárium 

 

·        Neděle 21.8. – 11:00 – Dřevnovice – hody

·        Neděle 4.9. – 11:00 – Doloplazy Poličky – hodová mše sv. u kapličky

·        Sobota 17.9.2016 – Tištín – 13:00 – celostátní setkání charismatických společenství SMS

Začátkem září začne oprava věže kostela sv. Václava v Nezamyslicích. Oprava věže bude trvat přibližně 2 měsíce tj. do konce října.

·        POZVÁNKA – Dobromilice

Otec Marek a katecheti srdečně zvou děti z náboženství a jejich rodiče na společný výlet ve středu 31.8. 2016. Jsou zváni také ministranti a mládež.
Odchod od kostela v 9:00 hodin. Cíl: poutní místo - kostel sv. Jiří v Pivíně. Návrat domů: vlakem do Doloplaz v odpoledních hodinách.
Bližší informace a program výletu budou zveřejněny na internetových stránkách.
Prosíme všechny o modlitbu o dobré počasí a zdárný průběh
.

 

·        POZVÁNKA – Nezamyslice

V neděli 4.9.2016 na farní zahradě v Nezamyslicích bude farní odpoledne pro děti z náboženství a jejich rodiče. Jsou zváni také ministranti a mládež.
Zahájení bude ve 14:30. V 15:00 – divadlo – společenství z Plumlova.
V rámci táboráku budou zpěvy, zábava a opékání špekáčků. Špekáčky si přineste s sebou.

Zvou Vás Otec Marek a katecheti

Na vědomí se dává, že Barbora Novotná z Nezamyslic bude sezdána s Jaroslavem Palíkem z Chropyně dne 1. 10. 2016 v kostele sv. Jana Křtitele v Kroměříži.

 

·        Přeji Vám všem krásné a požehnané prázdniny a dovolené.


2016_-_SLUNEČNICE-1.jpgOznámení

Datum konání: 19. 8. 2016

 

Na vědomí se dává, že Barbora Novotná z Nezamyslic bude sezdána s Jaroslavem Palíkem z Chropyně dne 1.10.2016 v kostele sv. Jana Křtitele v Kroměříži.Ohlášky

Datum konání: 13. 8. 2016

·      

  Příští neděli 21.8. – sbírka na opravy a potřeby kostela.

·         

·        Kalendárium 

·        Dnes - v neděli 14.8. – 10,00 – Nezamyslice – poutní mše sv. u kapličky

·        V 9:30 – začátek pouti u kostela

·        14:00 – slavnostní požehnání

·        Neděle 21.8. – 11,00 – Dřevnovice – hody

·        Neděle 4.9. – 11:00 – Doloplazy Poličky – hodová mše sv. u kapličky

Přeji Vám všem krásné a požehnané prázdniny a dovolené.Ohlášky

Datum konání: 6. 8. 2016

  • Pouť na Sv. Hostýn  - čtv. 11.8. – přihlášky pod kůrem

7,00 hod – odjezd z Tvorovic

7,05 – Klenovice n/H

7,10 – Čelčice

7,20 – Dobromilice

7,30 – Nezamyslice

11,15 hod – mše sv. – za poutníky

13,30 – Růženec

14,15 – odjezd zpět

·        Kalendárium  - neděle 14.8. – 10,00 – Nezamyslice – poutní mše sv. u kapličky

·        Neděle 21.8. – 11,00 – Dřevnovice – hody

·        Přeji Vám všem krásné a požehnané prázdniny a dovolené.

Výběrové řízení stavební září 2016.docOhlášky

Datum konání: 30. 7. 2016

 

   Pouť na Sv. Hostýn  - čtv. 11.8. – přihlášky pod kůrem 

7,00 hod – odjezd z Tvorovic

7,05 – Klenovice n/H

7,10 – Čelčice

7,20 – Dobromilice

7,30 – Nezamyslice

7,35 - Tištín

11,15 hod – mše sv. – za poutníky

13,30 – Růženec

14,15 – odjezd zpět

·        Kalendárium  

- neděle 14.8. – 10,00 – Nezamyslice – poutní mše sv. u kapličky

·        Neděle 21.8. – 11,00 – Dřevnovice – hody

·        Přeji Vám všem krásné a požehnané prázdniny a dovolené.

·        Sestry a bratři, předsednictvo České biskupské konference nás vyzývá, abychom se připojili ke vzpomínce na brutálně zavražděného francouzského kněze Jacquesa Hamela v Saint-Etienne-du-Rouvray tím, že se v úterý 2. srpna, v den jeho pohřbu, v 15 hodin rozezní zvony kostela (kostelů) v naší farnosti. Hlas zvonů a modlitba je výrazem lítosti nad krutým činem, ale také apelem k míru a připomínkou umučení našeho Pána, v jehož náruči tento mučedník spočinul. Otec Hamel zasvětil svůj život službě Bohu a zahynul při výkonu svého povolání. Jako kněz působil v řadě farností, po dovršení 75 let života měl odejít do důchodu, ale na jeho žádost mu bylo umožněno, aby dále setrval se svými farníky a pomáhal novému faráři. Vzpomínáme nejen na umučeného kněze, ale i na řeholnici, která byla těžce zraněna.
Dále nám otcové biskupové chtějí připomenout, že nešlo o výjimečný čin osamělého šílence, ale o čin, který jen dovršil stále narůstající počet útoků na křesťanské kostely, modlitebny a synagogy po celé Evropě. Útoků, o nich většinou mlčí jak média, tak politici. Jen ve Francii bylo v roce 2014 zaznamenáno na 600 takovýchto útoků žhářství, vandalismu apod., což v těchto dnech vyvrcholilo i lidskými oběťmi. Meziročně šlo o 80% navýšení takovýchto útoků.
Buďme si vědomi, že je třeba chránit a bránit naši civilizaci, postavenou na židokřesťanských základech.
Prosme proto o dar rozumu, rady a další dary Ducha Svatého pro nás i všechny státní představitele, abychom společně dokázali účinně těmto útokům čelit.

 

·        Ředitel Hospice na Svatém Kopečku vyhlašuje výběrové řízení na pozici vrchní sestra s místem výkonu práce nám. Sadové 4/24, 779 00 Olomouc – Svatý Kopeček


vrchni_sestra_vyberove_rizeni_2016.docAktuality centra pro rodinný život

Datum konání: 24. 7. 2016

Aktuality centra pro rodinný život pro tento měsíc

Aktuality červenec 2016 CPRŽOhlášky

Datum konání: 23. 7. 2016

Dávám na vědomí, že farnost Nezamyslice má nové mobilní číslo.

Je to 733 614 163.

    

   Pouť  na Sv. Hostýn  - čtv. 11.8 – přihlášky pod kůrem

 

·        Přeji Vám všem krásné a požehnané prázdniny a dovolené.Ohlášky

Datum konání: 16. 7. 2016

Dávám na vědomí, že farnost Nezamyslice má nové mobilní číslo.

Je to 733 614 163.

 

·        Dnešní sbírka na opravy a potřeby kostela.


Pozvánka

 

Pouť k Panně Marii Určické 2016-1.jpg
Ohlášky

Datum konání: 9. 7. 2016

Příští neděli 17. 7. sbírka na opravy a potřeby kostela.

 
Kontakt

Římskokatolická farnost Nezamyslice na Hané

Náměstí děkana Fr. Kvapila 15

798 26 Nezamyslice

Číslo účtu farnosti Nezamyslice

3342664329/0800

IČ: 62858157

 

Římskokatolická farnost Tištín

Tištín 20

798 29 Tištín

Číslo účtu farnosti Tištín

2921433379/0800

IČ: 62858149

 

P. Marek František Glac

tel. 733 614 163

fanezamyslicenh@ado.cz

Pozvánky a ostatní

Návštěvnost stránek

027845