Ohlášky


 

Ohlášky

Datum konání: 2. 7. 2016

·        Neděle 3.7. –  pouť do Křtin, kde v 9,00 hodin bude mše sv. Odjezd v 6,45 z Dobromilic

Pouť do Křtin –  

6,45 – Dobromilice (u hospody)
6,50 – Víceměřice (u obchodu)
6,55 – Mořice (zastávka)
7,00 – Nezamyslice (u hospody)
7,05 – Tištín
7,10 – Koválovice
7,20 – Dřevnovice (u obchodu)

9,00 – mše sv.

12,20 – křížová cesta

13,00 – Požehnaní

 

Kulturní rada Orla vypsala literární soutěž na téma "NEskutečný příběh". Svoje příspěvky může poslat každý, ať už je členem Orla, či nikoliv. Soutěž je také vypsána pro všechny věkové kategorie. Prosíme vás o rozšíření informací do farností a společenství, příp. do škol ve vašem bydlišti. Uzávěrka je 30.9.

 literární soutěž.jpg

 

Pouť k Bráně milosrdenství nejen pro rozvedené, Olomouc 10. Září 2016

Rozpad rodiny a rozvod není dnes nic neznámého. Asi každý ve svém okolí (ve své rodině,
u přátel a známých, ve své farnosti) zná někoho, koho se nějak bolestně rozvod dotkl. Ať už je
to přímo člověk, který se rozvedl se svým manželem / manželkou, ať jsou to děti, které poznamenal rozvod jejich rodičů, vnoučata, která poznamenal rozvod jejich prarodičů, ať jsou to rodiče dospělých dětí, kterým se rozpadlo manželství, či přátelé rozvedených manželů.

Ještě několik měsíců budeme prožívat Svatý rok milosrdenství vyhlášený papežem Františkem. V olomoucké katedrále mnozí z nás již prošli Branou milosrdenství a mnozí také pocítili uzdravující a osvobozující dotek milosrdného Boha. V sobotu 10. září chceme nabídnout zvláště těm, kteří se ve svém životě nějak potýkají s následky rozvodu (ať už osobního nebo rozvodu někoho z příbuzných či přátel) společnou pouť k Bráně milosrdenství.  Pouť je však určená pro kohokoliv, kdo hledá a touží po Božím milosrdenství.

Program pouti bude rozmanitý, dalo by se s nadsázkou říct, že jde o „wellness pro duši“. Je připraven tak, aby si z něj mohl každý vybrat to, co nejvíce potřebuje. Jeho podrobný popis najdete níže. Chceme vás povzbudit, abyste si v sobotu 10. září udělali čas, našli odvahu přijít a využili tak výzvu papeže Františka, který v bule Misericordiae Vultus říká toto: „Mimořádný Svatý rok je tedy příležitostí, abychom v každodenním životě prožívali milosrdenství, kterým nás Otec zahrnuje od věků. Nechme se v tomto Jubileu Bohem překvapit. On nikdy neustává otevírat dokořán bránu svého srdce, aby nám opakoval, že nás má rád a chce s námi sdílet svůj život.“ (MV, čl. 25) 

 

Program Pouti k Bráně milosrdenství pro rozvedené

začátek 8.30 v kostele svatého Michala v Olomouci

souběžně s programem:
8.30 – 11.15 možnost sv. smíření, nebo duchovního rozhovoru u otce Bohumila Vitáska (misionář milosrdenství pro olom. arcidiecézi) v místnosti pro kolegia - kaple Božího milosrdenství (areál ACHO na Křižkovského ulici)
9.00 – 11.15 tichá adorace v kapli Božího milosrdenství (areál ACHO na Křižkovského ulici)
9:00 – 9.45  P. Petr Glogar OCD přednáška Boží milosrdenství u Sv. Michala
9.50 – 10.20 P. Damián Němec OP přednáška na téma Rozvod - bolest rodin i církve u Sv. Michala
10.20 organizační vstup
10.30 cesta milosrdenství (po skupinách ke Svaté bráně v katedrále, následný průchod Branou)
11.30 mše sv. v katedrále celebruje arcibiskup Jan Graubner
12.30 možnost občerstvení před katedrálou

po občerstvení možnost výběru z více možností: 
13.15 – 15.00 možnost sv. smíření nebo duchovního rozhovoru (katedrála)
13.15 představení knihy Potkat kněze o P. Pavlu Kupkovi (sál kurie)
13.30 – 14.15 přednáška MUDr. Krausová - Skutky milosrdenství (sál kurie)
14.30 – 14.45 svědectví sester Kongregace Matky Božího milosrdenství o jejich poslání a spiritualitě (sál kurie)

souběžně s programem:
13.-14.00 tichá adorace v kapli milosrdenství (Křižkovského ulice) nebo individuální možnost prohlídky arcibiskupského paláce, nebo arcidiecézního muzea v Olomouci
15.00 závěr dne v katedrále 
zpívaná korunka k Božímu milosrdenství 
požehnání

 

Pouť pořádá Centrum pro rodinný život, více informací: www.rodinnyzivot.cz

pout.jpgOhlášky

Datum konání: 25. 6. 2016

Dávám na vědomí, že farnost Nezamyslice má nové mobilní číslo.

Je to 733 614 163.

 

·        Dnes v Tištíně hody v 10.30 hodin

·        Dnes v Dobromilicích mše sv v 7.30 hodin

·        Příští neděli 3. 7. bude pouť do Křtin, kde v 9.00 hodin bude mše sv. Odjezd v 6.45 z Dobromilic

 

Pouť do Křtin

Autobus:
6.45 – Dobromilice (u hospody)
6.50 – Víceměřice (u obchodu)
6.55 – Mořice (zastávka Sokolovna)
7.00 – Nezamyslice (u hospody)
7.05 – Tištín
7.10 – Koválovice
7.20 – Dřevnovice (u obchodu)

9.00 – mše sv.

12.20 – křížová cesta

13.00 – Požehnaní

· Na vědomost se dává, že do svazku manželského hodlají vstoupit v sobotu 2. července v Dobromilicích pan Tomáš Antoníček (z Dobromilic) a slečna Milena Polášková (z Dobromilic)

· Na vědomost se dává, že do svazku manželského hodlají vstoupit v sobotu 9. července v Olomouci pan Michal Prášil (z Prostějova) a slečna Markéta Drnovská (z Dobromilic)

 

Příloha č. 2 Arcidiecézní pouť rodin - plakát.jpg

 

 Ohlášky

Datum konání: 18. 6. 2016

 


Dávám na vědomí, že farnost Nezamyslice má nove oficiální číslo mobilu.

Je to 733 614 163.

 

·        Dnes v Tištíně v 17,00 hodin Mše sv. za uzdravení

·        Dnes sbírka na opravy a potřeby kostela.

·        Příští neděli 26.6. v Tištíně hody v 10,30 hodin

·        Příští neděli 26.6. v Dobromilicích mše sv v 7,30 hodin

·        V neděli 3.7. bude pouť do Křtin, kde v 9,00 hodin bude mše sv. Odjezd v 6,30 z Koválovic. kdo má zájem, prosím zapište své údaje na papír vzadu kostela.

 

·        Na vědomost se dává, že do svazku manželského hodlají vstoupit v sobotu 2. července v Dobromilicích pan Tomáš Antoníček (z Dobromilic) a slečna Milena Polášková (z Dobromilic)

·      Dne 25.6.2016 budou církevně sezdáni v Morkovicích pan Zdeněk Pektor z Morkovic a slečna Eliška Skácelová z Koválovic.  Kdokoli by znal nějakou překážku proti tomuto sňatku, ať to oznámí zdejšímu duchovnímu správci.

·        Na vědomost se dává, že do svazku manželského hodlají vstoupit v sobotu 9. července v Olomoucí pan Michal Prášil (z Prostějova) a slečna Markéta Drnovská (z Dobromilic)

 

mse sv za uzdraveni 19.6.16.jpgOhlášky

Datum konání: 11. 6. 2016

  

Dávám na vědomí, že farnost Nezamyslice má nove oficiální číslo mobilu.

Je to 733 614 163.

 

 Dnes v Koválovicích v 10.30 hodin hody

 

·        Příští neděli 19. 6. v Tištíně v 17.00 hodin Mše za uzdravení

·        Příští neděli 19. 6. sbírka na opravy a potřeby kostela.

 

·        Děkuji všem, kteří připravili a zúčastnili se Noci kostelů

 

·      Kdo bude chtít ještě vyfotit děti, které byly u prvního svatého přijímání, bude možnost v neděli po mši svaté.

·        V neděli 3. 7. bude pouť do Křtin, kde v 9.00 hodin bude mše sv. Odjezd v 6.45 z Koválovic. Kdo má zájem, prosím zapište své údaje na papír vzadu v kostele.

 

·        Děkuji všem, kteří se zúčastnili brigády v pondělí a v úterý při okopávání omítky na věži kostela. Pán Bůh zaplať!

·        Na vědomost se dává, že do svazku manželského hodlají vstoupit v sobotu 2. července v Dobromilicích pan Tomáš Antoníček (z Dobromilic) a slečna Milena Polášková (z Dobromilic)

mse sv za uzdraveni 19.6.16.jpgPozvánka Burning square

Datum konání: 5. 6. 2016

openair festival Burning Square.jpgOhlášky

Datum konání: 4. 6. 2016

 

Na pondělí 6. 6. 2016 od 16.30 hod. vyhlašujeme brigádu na okopávání omítky na věži kostela. Omítka se bude odstraňovat do výšky 2 m a o tyto práce bude faktura za opravu kostela nižší. Prosíme muže, kteří mohou, aby přišli pomoci. Vezměte si s sebou nářadí. V případě velmi špatného počasí se brigáda přesouvá na úterý 7. 6. Děkujeme.

 

·       Dnes v Nezamyslicích v 10.30 první svaté přijímání (7 dětí) 

·        Letošní Noc Kostelů bude v Tištíně a v Nezamyslicích u kapličky v pátek 10. 6. odpoledne  - plakáty

 

·        Příští sobotu 11. 6. v Koválovicích sjezd rodáků – v 10.00 hod. mše sv. a v neděli 12. 6. v 10.30 hod. hody

·        Změna mše sv.: Z důvodu mše sv. hodové v Koválovicích v neděli 12. 6. bude mše sv. v Dobromilicích v sobotu 11. 6. v 18.00 hod.

 

plakát.jpgOhlášky

Datum konání: 28. 5. 2016

·       Dnes Boží Tělo v Nezamyslicích a Dobromilicích. Po mši sv. bude Adorace a průvod ke 4 oltářům

Odpoledne v 15.00 pobožnost Božího Těla u kostela v Mořicích, 15.20 u kapličky v Dřevnovicích a v 15.40 ve Víceměřicích

·       Dnes májová pobožnost v 18.00 u kapličky v Nezamyslicích

·       Příští sobotu 4. 6. v 9.00 v Nezamyslicích první sv. zpověď

·       Příští nedělí 5. 6. v Nezamyslicích v 10.30 první svaté přijímání (7 dětí)  

·        Příští týden první pátek a sobota v měsíci – možnost sv. zpovědí

·        V pátek 3. 6. – proběhne příprava k biřmovaní – Oáza

·        Letošní Noc Kostelů bude v Tištíně i v Nezamyslicích - u kapličky v pátek 10. 6. odpoledne

 

 

Na vědomost se dává, že do svazku manželského hodlají vstoupit v sobotu 4. června v Dobromilicích pan Jiří Němeček (z Dobročkovic) a slečna Soňa Trnečková (z Dobromilic).

 

Pozvánky

Kultura na dosah ruky vás zve na rómský evangelizační koncert chval slovenské kapely F6, který se bude konat již v sobotu 4. června v 19.00 hodin v kostele Povýšení sv. Kříže v Brodku u Prostějova. www.kapelaf6.sk

 

 

Příloha e č. 4 Duchovní cvičení v AKS VIA 2016.jpg

plakát-DO.jpg

pozvánka_seminar01-1.jpgOhlašky

Datum konání: 21. 5. 2016


·       Dnes se koná sbírka na opravy kostela

·       Dnes májová pobožnost v 15.00 u kapličky v Nezamyslicích

·        Dnes Večer chvál v 17.00 v kostele v Mořicích

Dnes v Dobromilicích hody

·        Děkuji p. Pavlu Pavlíkovi a p. Břetislavovi Spiškovi za jejich pomoc a práci, kterou udělali minulý týden  na zahradě fary

 

Boží Tělo budeme slavit – ve čtvrtek v Tištíně a Koválovicích, v neděli v Nezamyslicích a Dobromilicích. Prosím připravte 4 oltáře, zvu ministranty, děti v bílých šatech, aby sypaly květy, muže do baldachýnu, scholu aby připravila a vedla zpěvy v procesí. Všichni, kdo můžete, prosím připravte květy pro děti na sypání.

Odpoledne v 15.00 pobožnost Božího Těla u kostela v Mořicích, 15.20 v Dřevnovicích a v 15.40 ve Víceměřicích.

Vch 22.5.16.jpg

Aktuality centra pro rodinný životOhlašky

Datum konání: 15. 5. 2016

 

V tyto dny, ve kterých si připomínáme 700 výročí narozeni otce vlasti, císaře a krále Karla IV., poděkujme Bohu za dar jeho života a v duchu jeho vlády prosme za požehnanou spolupráci mezi církvi, občanskou společností a státem.

·       Dnes se koná sbírka na církevní školy, sbírka na opravy kostela bude za týden

·        Dnes v 17.00 májová pobožnost u kapličky v Těšicích

·       Ve čtvrtek na faře v Nezamyslicích od 9.30 se bude konat schůzka kněží našeho děkanátu s otcem děkanem v čele.

·       Příští neděli májová pobožnost v 15.00 u kapličky v Nezamyslicích

·       Příští neděli Večer chvál v 17.00 v kostele v Mořicích

·        Děkuji p. Ferensovi z Tištína , p. Pavlu Pavlíkovi, Josefu Šebákovi a p. Břetislavu Spiškovi za jejich pomoc a práci, kterou udělali minulý týden na zahradě fary

·       Tištín – do farní rady připojení: p. Moravčík a Miroslav Ferens z Tištína

·       Přišti neděli v Dobromilicích hody

 • Letošní Noc Kostelu bude v Tištíně a v Nezamyslicích u kapličky
 • V pátek 20. 5. – proběhne příprava k biřmovaní – Oaza

 

Letos se uskuteční oprava věže kostela v Nezamyslicích.

Předpokládaná celková částka na opravu věže je stanovena ve výši 660 tis.

Ještě je třeba vybrat na tuto opravu 160 tis. Kč.

Za všechny dary budeme vděční a Pan Bůh zaplať.

 

Vch 22.5.16.jpg

 

Monokl.jpg

 

 Ohlašky

Datum konání: 7. 5. 2016

·   Nezamyslice – každou májovou neděli bude májová pobožnost u kapličky v 18.00

·        Příští neděli v 18.00 májová pobožnost u kapličky v Těšicích

 • Příští neděli se koná sbírka na církevní školy, sbírka na opravy kostela bude za 2 týdny

 

 • Příští sobotu v Olomoucí se bude konat ministrantský den. Z naší farnosti z Nezamyslic pojedou ministranti s panem Janem Košárkem a z Dobromilic z paní Svozilkovou. Více informaci je na plakátě.
 • Příští sobotu mše sv. z Vigilie Seslaní Ducha Sv. se uskuteční v Tištíně v 20.00.
 • Příští sobotu dopoledne zvu všechny, kteří by mohli přijít na brigádu zahrady na faře
 • Děkuji p. Ferensovi z Tištína a panu Pavlu Pavlíkovi za jejich pomoc a práci, kterou udělali minulý týden na zahradě fary
 • Letošní Noc Kostelů bude v Tištíně a v Nezamyslicích u kapličky
 • V pátek 13. 5. – proběhne příprava k biřmovaní – Oaza
 • Dnes 8. 5. bude v Dobromilicích v 10.30 první sv. přijímaní
 • Dnes v 17.00 májová pobožnost v Dobromilicích

 

Letos se uskuteční oprava věže kostela v Nezamyslicích.

Předpokládaná celková částka na opravu věže je stanovena ve výši 660 tis.

Ještě je třeba vybrat na tuto opravu 160 tis. Kč.

Za všechny dary budeme vděční a Pan Bůh zaplať.

 

Příloha_č._7_Ministrantsky_den_-_plakát_1_-1.jpg
Kontakt

Římskokatolická farnost Nezamyslice na Hané

Náměstí děkana Fr. Kvapila 15

798 26 Nezamyslice

Číslo účtu farnosti Nezamyslice

3342664329/0800

IČ: 62858157

 

Římskokatolická farnost Tištín

Tištín 20

798 29 Tištín

Číslo účtu farnosti Tištín

2921433379/0800

IČ: 62858149

 

P. Marek František Glac

tel. 733 614 163

fanezamyslicenh@ado.cz

Pozvánky a ostatní

Návštěvnost stránek

027845