Vítáme vás na stránkách našich farností

 

 

Milé sestry a milí bratři z farností Nezamyslice na Hané, Tištín a Dobromilice,

otec arcibiskup pověřil Aleše Vrzalu, faráře Římskokatolické farnosti Povýšení svatého Kříže Prostějov a děkana děkanátu Prostějov, aby dočasně, dokud nebude ustanoven nový duchovní správce pro farnosti Nezamyslice na Hané, Tištín a Dobromilice, převzal jejich správu.

Dočasným správcem farností – administrátorem je od pátku 21.04.2017, kdy farnosti protokolárně za přítomnosti generálního vikáře Mons. Josefa Nuzíka převzal od P. Marka Jarosze.

Ve všech záležitostech spojených s těmito farnostmi se tedy obracejte na P. Aleše Vrzalu – tel. číslo: 777 162 338 nebo tel. číslo farnosti Nezamyslice 733 614 163. Osobně přítomen budu na faře v Nezamyslicích vždy v pondělí odpoledne od 13:00 do 17:00.

Bohoslužby v nedělní i všední dny bude sloužit především P. Adam Cynarski SDS kaplan z Želče – tel. číslo: 734 436 375.

V případě, že budete potřebovat domluvit kněze na pohřeb, se obracejte na P. Tomáše Strogana faráře v Němčicích nad Hanou na tel čísle: 732 813 162.

Do služby v těchto třech farnostech se zapojí i jiní kněží sloužící v našem prostějovském děkanátu.

Budeme se společně modlit, aby otec arcibiskup vedený Duchem svatým našel a ustanovil nového duchovní správce pro farnosti Nezamyslice na Hané, Tištín a Dobromilice.

Přeji Vám všem požehnanou neděli Božího milosrdenství.

P. Aleš Vrzala, farář a děkan

 

Bohoslužby

               Pořad bohoslužeb v týdnu 23. 4. – 30. 4. 2017

 

 

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

 

So. 
22.4.

 

   

 

 

18:00

Koválovice - Za Ladislava Adamčíka, manželku, Zdeňka Hrubana a rodičeNe.
23.4.2017  
 Neděle Božího Milosrdenství  

7:30

Tištín - za + Bohumilu a Oldřicha Jaruškovy, dceru, zetě a duše v očistci

9:00

Nezamyslice - za Stanislava Vrtala, rodiče, sourozence a celou rodinu a DVO

10:30

Dobromilice

 

 

  

Po.
24.4.

    

 

 

   


Čt.
27.4.17:00

Dobromilice

18:00

Nezamyslice - za Marii Málkovu, manžela rodiče a DVO Pá.
28.4.

 


 

sv. Ludvík Maria Grignion

 

 

17:00

Nezamyslice - za živou a zemřelou rodinu Melduškovu za dar Boži ochrany a DVO

 

18:00

Dobromilice


 So.
29.4.

 

 Svát. sv. Kateřiny Sienské

 

 

   

18:00

Koválovice - za Františku a Bohumila Zapletalovi, živou a zemřelou rodinu

 

Ne.
30.4.2017

 3. neděle velikonoční

7:30

Tištín – za + Jan a Jiřina Jašičkove

9:00

Nezamyslice - za celo živou a zemřelou rodinu Říhovu a Kouřilovu.

10:30

Dobromilice