Vítáme vás na stránkách našich farností

 

 

 

 

Den

Liturgická oslava

Hodina

Místo

Bohoslužby

 So.

01. 7.

 

9:00

Doloplazy

Za farníky (P. Petr Matula SDB, ředitel komunity SDB Prostějov, kaplan CMG, ZŠ a MŠ v Prostějově)

11:00

Tištín

Za živé a + rodáky (Mons. Josef Nuzík, generální vikář)

18:00

 Koválovice 

Za Metoděje Němce, rodiče a sourozence

 Ne.
02. 7.

13. neděle

v mezidobí

9:00

 Nezamyslice 

Za Stanislava Vrtala, rodiče, sourozence, celou živou a zemřelou rodinu.

10:00

  Tištín

Za farníky (P. František Dostál, administrátor Hustopeče nad Bečvou)

10:30

 Dobromilice

 

Čt.

6. 7.

 

17:00

 Dobromilice

 

18:00

 Nezamyslice

Za Zdenka Otáhala rodinu Dvořákovu.

 Pá.

7. 7.

 

17:00

 Nezamyslice

Za Maxmiliána Meldušku, dar fyzického a duševního zdraví a Boží požehnání.

18:00

 Dobromilice

 

 So.

8. 7.

 

18:00

 Tištín 

Za + Vlastu a Františka Horákovy a celou + rodinu

 Ne.
9. 7.

14. neděle

v mezidobí

 

 

Pouť do Křtin

10:30

Dobromilice

Bohoslužba slova (jáhen Jan Svozilek)

So.

15.7.

Památka sv. Bonaventury, biskupa a učitele církve

18:00

Nezamyslice

(P. Pavel Caha)

Za Františka Trunečku a DVO

 Ne.
16. 7.

15. neděle

v mezidobí

10:30

Tištín

Za + Vlastimilu Královou, manžela, dvě dcery a zetě

(P. František Krejsa)

Pá.

21.7.

 

18:00

Nezamyslice

Za Marii a Jindřicha Navrátilovy a celou živou a zemřelou rodinu.

So.

22.7.

Svátek sv. Marie Magdaleny

18:00

Dobromilice

 

Ne.
23. 7.

16. neděle

v mezidobí

10.30

Tištín

Slouží  P. František Krejsa

18:00

Nezamyslice

Za zemřelé z rodiny Otáhalikovi a DVO

So.

29.7.

Památka sv. Marty

18:00

Tištín

Za + Josefa Štěpánka a + rodinu Štěpánkovu a Vozihnojovu

 Ne.
30. 7.

17. neděle

v mezidobí

7:30

Koválovice

Za Bořivoje Jaška, manželku a duše v očistci

9:00

Nezamyslice

Za dar zdraví a Boží požehnání pro celou rodinu

10:30

Dobromilice

 

 

  • V neděli 9.7. se koná pouť do Křtin, hlásit se můžete u paní Dostálové z Tištína.
  • V průběhu prázdnin bude především v červenci z důvodu čerpání dovolených výrazně omezený pořad bohoslužeb – sledujte, prosím, nástěnky a internetové stránky, pokud by došlo náhodou ke změně!! Za případné komplikace se omlouvám, ale situace je taková, jaká je.
  • Využijte možnosti zúčastnit se sobotních bohoslužeb, které se prostřídají ve všech třech farnostech po tři neděle–v případě nemožnosti se mše svaté zúčastnit – nemám se tam jak dostat, v daný čas jsem v práci, nebo mám jiný opravdu závažný důvod, není neúčast na mši svaté porušením církevního přikázání účasti na nedělní mše svaté.
  • V případě, že budete potřebovat domluvit kněze na pohřeb nebo zaopatřování, se obracejte na P. Tomáše Strogana faráře v Němčicích nad Hanou na tel čísle: 732 813 162.
  • V týdnu od 3. 7. do 9. 7. budou úřední hodiny v pátek 7. 7. od 13:00 do 17:00 na faře v Nezamyslicích, od 9.7. do 21.7. budu mít dovolenou, v týdnu od 24.7. do 30.7. budou úřední hodiny v pondělí 24.7. od 13:00 do 17:00 na faře v Nezamyslicích. V pondělí 31.7. nastoupí P. Marek František Glac do úřadu administrátora farností a ujme se jejich správy.
  • Otec arcibiskup Jan jmenoval novým duchovním správcem farností Nezamyslice na Hané, Tištín a Dobromilice P. Františka Marka Glace, který dosud působil ve farnosti Horní Moštěnice, Beňov a Stará Ves u Přerova, správy farností se ujme v průběhu července.
  • Dočasným správcem farností – administrátorem, je P. Aleš Vrzala, farář Římskokatolické farnosti Povýšení svatého Kříže Prostějov a děkan děkanátu Prostějov – 777 162 338, faprostejov-psk@ado.cz

 

Aleš Vrzala, farář a děkan

Kontakt

 

Římskokatolická farnost Nezamyslice

Náměstí děkana Fr. Kvapila 15

798 26 Nezamyslice

Číslo účtu farnosti Nezamyslice

3342664329/0800

IČ: 62858157

 

Římskokatolická farnost Tištín

Tištín 20

798 29 Tištín

Číslo účtu farnosti Tištín

2921433379/0800

IČ: 62858149

 

P. Aleš Vrzala

tel. 777 162 338

faprostejov-psk@ado.cz

Pozvánky a ostatní

Návštěvnost stránek

012856