Uvedení do úřadu nového arcibiskupaDatum konání:
13.4.2024

Plakát uvedení do úřadu 2024

 

 

Organizační pokyny

 

Biskupové, opati a generální vikáři se převlékají ve Farním domě (Mlčochova 7). S sebou vezmou albu. Biskupové a opati mitru simplex.

 

Pozvaní kněží a kanovníci Metropolitní kapituly, všichni děkani olomoucké arcidiecéze se převlékají v sakristii katedrály (s sebou albu), odkud vycházejí průvodem k farnímu domu.

Ostatní kněží se převlékají v budově Arcidiecézního muzea vedle katedrály, v sále Mozarteum (s sebou albu a bílou štolu). Připraveny pro ně budou brožury s veškerými liturgickými texty včetně koncelebračních textů. Poté odcházejí do presbytáře katedrály, kde zaujmou své místo nejpozději v 9.45 – prosíme o včasný příchod!

 

Ministranti se převlékají v kostele sv. Anny vedle katedrály – vstup v zadní části katedrály vlevo. Poté odcházejí do presbytáře, kde zaujmou své místo nejpozději v 9.40 – prosíme o včasný příchod!

 

Krojovaní se převlékají v budově Metropolitní kapituly (Wurmova 7), sál ve 2. patře. Na místě je třeba být nejpozději v 8.30, aby byla možná včasná příprava a odchod do katedrály, vzdálené cca 5 minut chůze.

 

Liturgický prostor

Místa pro Boží lid jsou v katedrále i před ní rozdělena do sektorů, některé ze sektorů jsou vyhrazeny pro rodinu arcibiskupa a určité skupiny

Prostor pro vozíčkáře je ve střední části katedrály nalevo (před vstupem do sakristie), pro seniory a lidi s pohybovými obtížemi jsou rezervovány lavice v pravé části katedrály (omezený počet míst).

Ti, na které se místo k sezení nedostane, mohou v případě nutnosti využít vlastních skládacích židliček.

V katedrále i na náměstí před ní jsou instalovány velkoplošné obrazovky, aby bylo možné sledovat dění u oltáře z jakéhokoli místa bohoslužebného shromáždění.

Pro řeholní sestry bude vyčleněn prostor v chórové kapli.

 

Před zahájením

Od 8.30 je možné přijmout svátost smíření, ve zpovědnicích v zadní části katedrály je k dispozici celkem 5 zpovědníků.

V 9.00 začíná modlitba růžence s rozjímáním.

Pro každého účastníka je připravena brožura s veškerými liturgickými texty i písněmi, vlastní zpěvníky nejsou nutné.

Mše svatá začíná v 10.00 průvodem od farního domu náměstím do katedrály.

 

Toalety jsou umístěny na náměstí před Arcidiecézním muzeem. K dispozici je také zdravotní služba.

Za všech okolností dbejte, prosíme, pokynů pořadatelů.

 

Parkování autobusů

Autobusy mohou kvůli výstupu účastníků bohoslužby zastavovat před Arcibiskupskou knihovnou (Wurmova 11). Po vystoupení cestujících budou odjíždět k parkování vyhrazenému na ul. 17. listopadu. Opětovný nástup před odjezdem bude možný pouze z ul. 17. listopadu!!!

 

Parkování osobních automobilů

Prosíme, aby řidiči osobních automobilů parkovali své vozy na okrajových parkovištích města, v parkovacím domě v Galerii Šantovka nebo v podzemních garážích u vlakového nádraží. K přepravě ke katedrále využijte MHD. V okolí katedrály a Biskupského náměstí nebude vjezd automobilů povolen!!!

 


Kontakt

Římskokatolická farnost Nezamyslice na Hané

Náměstí děkana Fr. Kvapila 15

798 26 Nezamyslice

Číslo účtu farnosti Nezamyslice

3342664329/0800

IČ: 62858157

 

Římskokatolická farnost Tištín

Tištín 20

798 29 Tištín

Číslo účtu farnosti Tištín

2921433379/0800

IČ: 62858149

 

P. Marek František Glac

tel. 733 614 163

fanezamyslicenh@ado.cz

Návštěvnost stránek

123864