Aktuality


Nové číslo Rosy

Datum konání: 25. 11. 2020 - 30. 11. 2020

 

Rosa listopad


Autor: Tomáš Pavelka Publikováno 25. 11. 2020 23:45

Nabídka pomoci rodinám

Datum konání: 13. 11. 2020

Rádi bychom Vás informovali, že od 4. 11. do odvolání je možné využít psychologického poradenství pro rodiny online.

Důvod: Rodiny se aktuálně ocitají v opakované zátěži, kdy jsou uzavřeny doma. Hledají jiný způsob fungování. Online poradenství za účelem adaptace výchovy na dítě bez možnosti využití jiných služeb slouží jako prevence propadu do závažnějšího stavu dítěte a rovněž jako psychohygienická opatření pro rodiče.


Psychologové: Mgr et Mgr. Martina Friedlová (poradenský psycholog, rodinný terapeut), Mgr. Jakub Majetny (klinický psycholog, Mgr. Jana Máchová (psycholog ve zdravotnictví) - Naše rovnováha, z.s.

Forma online: Zoom, Skype, GMeet, WhatsApp aj.

Podpořeno: MPSV (pro rodinu zdarma), je možné využít až 6 setkání v délce 30-50 minut. Nabídka trvá do vyčerpání kapacity.

Přihlášení zde:

Mám zájem o online poradenství - zde

ARCIBISKUPSTVÍ OLOMOUCKÉ


Autor: Tomáš Pavelka Publikováno 12. 11. 2020 20:18

Výzva otce arcibiskupa

Datum konání: 27. 10. 2020 - 20. 11. 2020

Výzva předsedy ČBK k dodržování aktuálních vládních nařízení

 

Drazí kněží a jáhnové, řeholnice a řeholníci, bratři a sestry v Kristu,

v posledních dnech se šíří názor, že omezení daná vládními nařízeními se nevztahují na bohoslužby, protože účast na bohoslužbě je výkon ústavou zaručeného práva podle listiny základních práv a svobod, která je součástí Ústavy České republiky.

Právní názory na tuto věc mohou být a jsou různé. Rozhodující by bylo vyjádření Ústavního soudu. Na plenárním zasedání ČBK konaném ve dnech 19. – 21. října 2020 na Svatém Hostýně jsme konstatovali v duchu vládních nařízení, že v současné době není bohužel možné se účastnit Eucharistie coby veřejné bohoslužby, tak jako za normálních okolností. Toto rozhodnutí bylo biskupy přijato kompetentně, se vší vahou hlasu pastýřů, kteří nesou odpovědnost za Boží lid. Při přijímání tohoto vládního opatření jsme jasně viděli úmysl zákonodárce, kterým je zamezit dalšímu šíření nemoci COVID-19 dočasným, avšak poměrně razantním omezením kontaktů mezi lidmi. I kdybychom přesto měli právo se scházet na bohoslužbách, není nutné toto právo využívat, neboť bychom jako křesťané měli být v této situaci především solidární, ohleduplní a měli bychom jít příkladem. Prosím, dodržujme tedy příslušná omezení.

Druhý vatikánský koncil pojednává v dokumentu Sacrosanctum concilium o různých podobách Kristovy přítomnosti v církvi. Vrcholem je bezesporu slavení Eucharistie, ale jsou i jiné způsoby, jak se s Pánem setkat: v Písmu, v modlitbě a slavení v rodinném kruhu a podobně. Prosím, dejme příklad celé společnosti tím, že s ní poneseme „tíhu dne i horko“ současné situace. Buďme ohleduplní a vždy připraveni pomoci. Nezapomínejme na modlitbu stejně jako na dobré skutky. Znovu si připomeňme, že modlitba růžence je mocným duchovním prostředkem, který je vždy k dispozici. Využívejme jej zvláště v situaci omezených možností účastnit se bohoslužby. Sjednotit se můžeme při modlitbě na tento úmysl každý večer ve 20.00, ať sami či společně v rodinách. Další možností je modlitba liturgie hodin nebo duchovní četba Písma svatého.

Upozorňujeme na zvláštní papežské rozhodnutí ohledně mimořádných možností získávat odpustky pro zemřelé v měsíci listopadu, které je přílohou této výzvy.

 

Pán Vás provázej svým požehnáním a ochranou!

 

Za Českou biskupskou konferenci Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký, předseda

 

Olomouc, 27. října 2020

 

Snímek obrazovky 2020-10-30 v 20.19.49.png

Snímek obrazovky 2020-10-30 v 20.19.59.png


Autor: Tomáš Pavelka Publikováno 30. 10. 2020 20:21

Floorball Quinta Cup

Datum konání: 24. 10. 2020

florbal_letak_2020.jpg


Autor: Tomáš Pavelka Publikováno 15. 9. 2020 0:47

Setkání lektorů Božího slova

Datum konání: 17. 10. 2020

Již poosmnácté se v Olomouci uskuteční říjnové setkání lektorů Božího slova z farností olomoucké arcidiecéze, a to v sobotu 17. října 2020.

Z tohoto setkávání také vzešlo rozhodnutí i finanční pomoc postupně připravovat nahrávky liturgického čtení z nedělí, slavností, svátků a také všedního dne. Postupně tak bude pokryt celý liturgický rok a jeho závazná čtení. Toto nahrávání se uskutečňuje ve spolupráci s lektory Božího slova a kněžími, převážně z olomoucké arcidiecéze. Probíhá čtvrtým rokem a do půl roku by mělo být dokončeno:
www.kulturaslova.cz

A právě toto téma – liturgický rok v textech Písma svatého – bude na programu říjnového setkání lektorů. Hostem letošního ročníku bude P. Petr Chalupa, ředitel Českého katolického biblického díla, a lektorům představí a vysvětlí závazný výběr textů Písma svatého pro liturgický rok i jeho cykly.

Odpoledne potom následuje praktická práce s úryvkem biblického textu, pod vedením o. Petra, coby forma přípravy na předčítání při liturgii.

Zástupci lektorů farností olomoucké diecéze jsou tedy srdečně zváni do Arcibiskupského paláce v sobotu 17. října na setkání lektorů Božího slova. Zájemci se mohou hlásit na adrese pavlikova.martina@ado.cz nebo na telefonním čísle 587 405 402.

Set_lek_v Ol_17-10-20_program.jpg


Autor: Tomáš Pavelka Publikováno 18. 9. 2020 15:06

Víkendovka MDP 2020

Datum konání: 9. 10. 2020 - 11. 10. 2020

plakát Víkendovka 2020.png


Autor: Tomáš Pavelka Publikováno 15. 9. 2020 0:46

Crossna říjen

Datum konání: 2. 10. 2020

Němčice nad Hanou.png


Autor: Tomáš Pavelka Publikováno 15. 9. 2020 0:48

Spolčo VIP

Datum konání: 18. 9. 2020

VIP 2020.png


Autor: Tomáš Pavelka Publikováno 23. 8. 2020 17:43

Benefiční koncert

Datum konání: 13. 9. 2020

Snímek obrazovky 2020-08-29 v 13.50.33.png


Autor: Tomáš Pavelka Publikováno 29. 8. 2020 13:51

Crossna spolčo pro mládež

Datum konání: 4. 9. 2020

crossna 2020_21 (1).png


Autor: Tomáš Pavelka Publikováno 23. 8. 2020 17:42


Kontakt

Římskokatolická farnost Nezamyslice na Hané

Náměstí děkana Fr. Kvapila 15

798 26 Nezamyslice

Číslo účtu farnosti Nezamyslice

3342664329/0800

IČ: 62858157

 

Římskokatolická farnost Tištín

Tištín 20

798 29 Tištín

Číslo účtu farnosti Tištín

2921433379/0800

IČ: 62858149

 

P. Marek František Glac

tel. 733 614 163

fanezamyslicenh@ado.cz

Návštěvnost stránek

121359